جمعه, 28 شهریور 1399
فرم پذيرش پيشنهادات
تكميل موارد ستاره‌دار، الزامي است. (*) :

* نام : * نام خانوادگی :
تاریخ تولد : آخرین مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی : * تلفن :
ایمیل : فکس :
شغل : نام شرکت :
استان : شهر :
کشور : کدپستی :
* آدرس پستی1 :مشخصات پيشنهاد:

* واحد مورد نظر :
* عنوان پيشنهاد :
* شرح پيشنهاد :
مزاياي اجراي پيشنهاد :
ملزومات مورد نياز جهت اجرا :